Dersle İlgili Bilgiler ?>

Dersle İlgili Bilgiler

İktisadi Büyüme dersi ile ilgili genel bilgileri e-tartışma platformundaki (e-grup veya İB-grubu) sayfalarda bulabilirsiniz. İB-grubuna nasıl üye olacağınız aşağıda açıklanıyor. (Aşağıdaki bağlantıların çoğuna ulaşmak için gruba üye olmanız gerekiyor.)

E-grup sitemizdeki, Okumalar (Makale)başlıklı sayfadan derste okumanız gereken makaleleri, Ders Sunu Dosyaları başlıklı sayfadan ise derslerde kullandığımız sunu dosyalarını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Eğer derste ek kaynaklar önerilirse veya sunu dosyaları güncellenirse bu sayfalar da güncellenecektir. Son olarak, geçmiş senelerin sınav sorularına ulaşmak için üst sınıfları rahatsız etmek veya fotokopicilerde dolaşmak yerine Geçmiş Sınav Soruları başlıklı sayfayı ziyaret etmeniz yeterlidir.

Dersle ilgili son gelişmeleri İktisadi Büyüme Dersi Web Günlüğünde (yani şu anda incelemekte olduğunuz sitede) bulacağınızı unutmayın. Web günlüğümüzde quizler ve sınav soruları hakkında çeşitli ipuçları bulabileceğiniz gibi, derste işlediğimiz konularla ilgili birçok başka şeye de günlüğümüzü ziyaret ederek erişebilirsiniz. Hatta olur da dersi kaçırırsanız gelemediğiniz derste nelerden bahsettiğimizi öğrenmek için web günlüğümüzü ziyaret edebilirsiniz.

İB-grubuna üyelik:

Eğer İktisadi Büyüme dersini alıyorsanız dersimizin e-grubuna üye olmanız gerekiyor.

Üyelik için şu adrese gitmeniz gerekiyor: http://groups.google.com/group/ib-ikt309

Peki nasıl üye olacaksınız? Cevabını şu web sayfasında bulabilirsiniz: http://politics.ankara.edu.tr/~aydinona/ibliste/

Üye olurken nickname (takma ad/mahlas) olarak “OkulNo. Adınız Soyadınız” (örnek: 8503819 Ahmet Mehmetoğlu) seçmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu bu şekilde yapmazsanız başvurunuz kabul edilmeyecektir. [Dersi almayanlar ders grubuna üye olamazlar.]

Dersle ilgili her türlü bilgiyi (geçmiş sınav sorularını, temel kaynakları, okunması gereken makaleleri, ders sunu dosyalarını ve ilereyen tarihlerde sınav notlarını…) e-grup sayfalarında bulacaksınız.

Dersle ilgili güncel haberler ise bu sayfada yayınlanacak.

Dersle ilgili bazı genel bilgiler:

Dersle ilgili olarak, bir arasınav ve bir de dönem sonu sınavı yapılacaktır. Buna ek olarak bir de final ödevi verilecektir. Ayrıca, bazı derslerde habersiz kısa sınavlar (quiz) ve yoklamalar yapılabilir. Her quizin konu kapsamını; bir önceki quizden sonra o güne dek ele alınan bütün konular ve/veya daha önceki derslerde açıkça ilan edilen konular oluşturacaktır.

Derste sık sık küçük ödevler, çalışma soruları verilecektir. Bu dersten başarılı olmak için bu ödevleri zamanında teslim etmeniz gerekmektedir. Ödevleri ciddiye almayanların İktisadi Büyüme dersinde başarısız oldukları kanıtlanmış bir gerçektir.

Zorunlu Okuma Ödevi: Diamond (1997/2002), Rosenberg ve Birdzell (1987/1992), North (1999/2002) ve Fukuyama (2005) kitaplarının, aynen bu sıraya göre, dersi alan bütün öğrenciler tarafından final sınavından önce okunmuş olması gerekmektedir! (ib-grubundaki Temel Kaynaklar sayfasına bakınız) Bu kitaplarla ilgili bir ödev verilecektir ve bu ödev final notunuzun %50’sini oluşturacaktır. Bu nedenle, dersi alacak öğrencilerin bir an önce bu kitapları okumaya başlamaları ve final sınavlarına kadar beklememeleri önemle tavsiye olunur!

Öğrencilerin derslere düzenli katılımının yanı sıra, aktif katılımları da esastır. Bu bakımdan, öğrencilerin derslere ilgili konuları burada belirtilen ve derslerde ayrıca tavsiye edilebilecek olan kaynaklardan okuyarak daima hazırlıklı gelmeleri son derece yararlı olacaktır. Derslerimizi konular el verdiği ölçüde karşılıklı konuşma ve tartışma şeklinde ilerletmeye çalışacağız. Lütfen, derslerde rahat olun, söz almaktan ve görüşlerinizi söylemekten çekinmeyin. Derse katılarak önümüzdeki haftaları işkence olmaktan çıkarabilir ve dersi hem kendiniz hem de benim için daha faydalı bir hale getirebilirsiniz.

Ders başladıktan sonra derse girmeniz veya dersten çıkmanız gerekirse rahat olun ancak gürültü yapmayın. Benzer bir şekilde derste yemek-içmek de serbesttir. Ancak, lütfen, beni ve dersteki diğer arkadaşlarınızı rahatsız etmeyin. Bu sebeple, tüketirken gürültü veya koku gibi dışsallıkları yüzünden dersin devamını engelleyecek yiyecek ve içecekleri (örneğin, cips, acılı adana, soğan vb.) tercih etmeyin. Derslerimizde sigara içmek de yasaktır. Dersler sırasında lütfen cep telefonlarınızı kapatın veya sessiz konuma alın.

Haftada en az bir kez dersin web günlüğüne göz atmanız ve sık sık emaillerinizi kontrol etmeniz tavsiye edilir. Dersle ilgili önemli duyuruların (quizler, örnek sınav soruları, ödevler, notlar, vb.) web günlüğü ve e-posta aracılığı ile yapıldığını unutmayın.

Bu derste kopya çekenlerin affedilmediğini ve kopya veren ile kopya alan arasında ayrım yapılmadığını hatırlatalım. Sınavda veya ödevde kopya çekenler doğrudan ve tartışmasız “sıfır” alır. Ödev hazırlarken İnternetten kopyayıp-yapıştırdığınız (veya özenle kolajladığınız) metinlere veya kaynak göstermeden yaptığınız diğer alıntılara da kopya muamelesi yapıldığını unutmayın. Bu sebeple, ödev hazırlarken akademik metin yazma kurallarına uymanız gerekmektedir. Dolayısıyla İktisat Öğrencileri için Ödev Yazma Rehberini okumanızda büyük fayda var. Son olarak, ödev hazırlarken veya sınavlara çalışırken arkadaşlarınızla birlikte çalışmanızın faydalı olduğunu belirtelim. Ancak, çalışma aşamasıyla yazma aşamasını birbirine karıştırmayın. Hem ödevlerde hem de sınavlarda kağıt üzerine aktardığınız düşünceler ve cümleler size ait olmalıdır. Eğer başkalarının cümlelerini kullanmanız gerekirse (bu kişi arkadaşınız bile olsa) kaynak göstermeniz gerekmektedir. Bu konunun ciddiyetini vurgulamak için şunu söylemekte fayda var: Bugüne kadar benim derslerimde kopya çekmeyi tercih edenlerin hemen hemen hepsi başarısız oldu. Sizin kendi çabanızla hazırladığınız bir ödev, eksik veya kötü olduğunu düşünseniz bile, internet kaynaklarından kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlanmış bir ödevden daha iyidir.

Yapacağımız ilk derste İktisadi Büyüme dersi hakkında daha ayrıntılı bilgi verilecektir.

Her türlü soru, sorun veya önerinizi bana e-posta ile iletebilirsiniz: aydinonat@gmail.com

Görüşme gün ve saatleri: Çarşamba-Perşembe günleri, 10:00-12:00 arası


Ders Konuları:

1. Giriş: Bazı Temel Kavram ve İlişkiler

  1.1. “İktisadi Büyüme“nin Tanımı ve Diğer Derslerin Konularıyla İlişkileri
  1.2. Büyüme-Gelişme/Kalkınma Kavramları ve Birbirleriyle İlişkileri
  1.3. Kısa ve Uzun Vadeli İktisadi Büyüme: Tanımı ve Kökenleri (Cari, Potansiyel ve Trend Hasıla Kavramları)
  1.4. Konjonktür Dalgalanmaları, Konjonktür Kuramları ve İktisadi Büyüme
  1.5. Nominal ve Reel Büyüme Kavramları (Değer = Fiyat x Miktar !)
  1.6. Mikro- ve Makroekonomik Üretim İşlevi: Çıktı veya Hasıla Düzeyi ve Belirleyicileri
  1.7. Kısmi ve Toplam Faktör Verimliliği/Üretkenliği ve Teknolojik Gelişme
  1.8. Diğer Önemli Temel Kavramlar (Stok-Akım, Teknik-Teknoloji, Ölçek vb.)

2. Çıktı, Üretim Faktörleri ve Gelir Dağılımı

  2.1. GSMH, GSYH, MG ve Alt Kalemler (Sektörlerin Payları)
  2.2. Kayıtdışı, Gizli, İnformel veya Gölge Ekonomi
  2.3. İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı
  2.4. Beşeri Sermaye, İşgücü, İstihdam, İşsizlik ve Nüfus (Artışı)
  2.5. Fiziki Sermaye Stoku ve Yatırım
  2.6. Ar-Ge, Yaparak Öğrenme, Teknolojik Gelişme ve Yenilik (Innovation)
  2.7. Diğer Üretim Faktörlerindeki Miktar ve Nicelik Değişmeleri

3. Klasik Büyüme Modelleri: Karamsar Senaryolar?

4. Joseph A. Schumpeter [1883-1950]: Girişimcilerin ve Yeniliklerin Rolü ve Evrimci İktisat

5. Keynesgil Büyüme Modelleri: Tam İstihdamda Dengeli ve İstikrarlı Büyüme?

6. Neoklasik Büyüme Modeli

7. Post-Keynesgil Büyüme Modelleri

8. Parasal Büyüme Modelleri

8.1. Gelişmiş Ekonomilerle İlgili Parasal Büyüme Modelleri

8.1.1. Neoklasik Parasal Büyüme Modelleri

8.1.1.1. James Tobin’in Parasal Büyüme Modeli
8.1.1.2. Patinkin-Levhari Parasal Büyüme Modeli

8.1.2. Keynes-Wicksell Parasal Büyüme Modeli
8.1.3. Sentez

8.2. Gelişmekte Olan Ekonomilerle İlgili Parasal Büyüme Modelleri

9. Optimal Büyüme Kuramı: Dinamik Refah Kuramı

9.1. J. Von Neumann: Ekspres-Yol (Turnpike) Modeli ve Sermaye Stokunun Optimizasyonu
9.2. Dinamik Fayda Optimizasyonu (Optimal Tasarruf) Modelleri

10. Büyüme Kuramlarından Planlama Kuramına

10.1. Sermaye-Hasıla Katsayısı, Büyüme ve Kalkınmanın Planlanması
10.2. Uzawa’nın İki Sektörlü Büyüme Modeli

11. Yeni veya İçsel Büyüme Modelleri: Kendi Kendini Besleyen Büyüme Süreci

11.1. Büyümenin İçsel Olması
11.2. İçsel Büyüme Modellerinin Türleri
11.3. Seçilmiş İçsel Büyüme Modellerinin Varsayım, İşleyiş ve Temel Sonuçları

   11.3.1. Rebelo’nun “AK” Modeli
   11.3.2. Romer’in Ar-Ge Modeli
   11.3.3. Lucas (1988): Beşeri Sermayenin Önemi

11.4. Açık Ekonomilerde İçsel Büyüme

12. Hükümetlerin Rolü: Büyüme Politikaları, Sanayileşme ve Dış Ticaret Politikaları

13. Yeni Kurumsalcı İktisat: Kurumlar ve Büyüme

13.1. Douglass C. North
13.2. Daron Acemoğlu

14. İktisadi Büyüme Kuramlarının Bugünü, Geleceği ve Kalkınma Konusu

Temel Kaynaklar:

Kitaplar:
Van Den Berg, H. (2001):
Economic Growth and Development.
McGraw-Hill/Irwin.

[Özellikle 1, 2, 3.2, 3.3, 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 11, 12 ve 13 numaralı ders konuları için yararlı bir kaynak.]

Tezel, Y. S. (1997):
İktisadi Büyüme.
Ankara: İmaj Yayıncılık.

[Özellikle 1, 2, 3, 5.1, 5.2 ve 6.1 numaralı ders konuları için yararlı bir kaynak.]

Jones, C. I. (2001):
İktisadi Büyümeye Giriş.
Ankara: Litaratür Yayıncılık, Çevirenler: S. Ateş ve İ. Tuncer.

Özgün kitap:
Jones, C. I. (2002):
Introduction to Economic Growth.
W W Norton & Co., 2. baskı.

[Özellikle 6, 11 ve 12 numaralı ders konuları için yararlı bir kaynak.]

Barro, R. J. (1998):
Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study.
MIT Press.
Diamond, Jared (2002):
Tüfek, Mikrop ve Çelik: İnsan Topluluklarının Yazgıları
Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, No. 174 (Çev.: Ülker İnce).

İngilizcesi: Diamond, Jared (1997): Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies.
W. W. Norton & Company; 1st ed edition ; ISBN: 0393038912.
* J. Bradford DeLong’un Kitap Hakkındaki Değerlendirmesi
* Joel Mokyr’ın Kitap Hakkındaki Değerlendirmesi
* David Frum’ın Kitap Hakkındaki Değerlendirmesi
* Michael Levin’in Kitap Hakkındaki Değerlendirmesi

Rosenberg, N ve L. Birdzell, Jr. (1992):
Batı Nasıl Zengin Oldu? Endüstri Dünyasının Ekonomik Değişimi
İstanbul: Form Yayınları (Çev.: Erdal Güven).
[Baskısı tükendi.]

İngilizcesi: Rosenberg, Nathan and L. E. Birdzell (1987):
How the West Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World.
Basic Books; ISBN: 0465031099; reprint edition.

North, D. C. (2002):
Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans.
İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları (Çev.: Gül Çağalı Güven).

İngilizcesi: North, D. C. (1999): Institutions, Institutional Change and Economic Performance.
Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Fukuyama, F. (2005):
Devlet İnşası.
İstanbul: Remzi Kitabevi. [İngilizcesi, Tanıtım Videosu, Power Point Tanıtımı]
OECD (2005): İktisadi Büyümeyi Anlamak (Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective). İstanbul: TÜSİAD, Yayın No. 2005-04-392.
[Kitabın İngilizcesinin seçilmiş sayfaları; tamamının pdf’i]
Maddison, A. (2001):
The World Economy: A Millennial Perspective.
Paris: OECD.


Okumalar (Makale):


Ek kaynaklar ve dersle ilgili diğer bilgiler için İB-grup sayfasını ziyaret ediniz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *